ข่าวล่าสุด

🌟ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการใช้อาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีวิไลเป็นพื้นที่พักคอยสำหรับประชาชนกลุ่มสีเขียว (Community Isolation)

🌟 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการใช้อาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีวิไลเป็นพื้นที่พักคอยสำหรับประชาชนกลุ่มสีเขียว (Community Isolation)

🌟 มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

🌟 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการใช้อาคารสถานที่ในสถานศึกษาในสังกัดเป็นพื้นที่พักคอยสำหรับประชาชนกลุ่มสีเขียว (Community Isolation)

🌟 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างโรงเรียนบ้านต้องโคกกะแซ และวิทยาลัยเทคนิคเซกา

🌟 กิจกรรมปลูกต้นไม้ และปล่อยพันธุ์ปลา เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๙ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม

🌟 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ส่งคำขอย้ายฯ

🌟 โครงการ”ปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ”

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารองค์กร

สถานการณ์ Covid-19

ข่าวประชาสัมพันธ์

📍วันอาทิตย์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔
⏱เวลา ๑๐.๐๐ น.
🔸นายพลชัย ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ มอบหมายนายอรรถกร ชัยมูล รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีวิไลและนายกสมาคมครูอำเภอศรีวิไลลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการใช้อาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีวิไลเป็นพื้นที่พักคอยสำหรับประชาชนกลุ่มสีเขียว (Community Isolation) โดยมีคณะนักการจากโรงเรียนในอำเภอศรีวิไลร่วมกันดำเนินการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับผู้ป่วยและมีชาวบ้านสร้างเตียงผู้ป่วยชั่วคราวมามอบให้ ภายใต้การดูแลอย่างดีโดยท่านนายอำเภอศรีวิไล นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิไลและรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ


📍วันเสาร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔
⏱เวลา ๑๔.๐๐ น.
🔸นายพลชัย ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ พร้อมด้วย นายอรรถกร ชัยมูล รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการใช้อาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีวิไลเป็นพื้นที่พักคอยสำหรับประชาชนกลุ่มสีเขียว (Community Isolation) เพื่อเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนและสังคม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของติดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยมี นายบุญทวี สาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล และนายไพศาล หงษ์ชูตา นายกสมาคมครูศรีวิไลรายงานข้อมูล


📍วันศุกร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔
⏱เวลา ๑๕.๓๐ น.
🔸นายพลชัย ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ มอบหมายนายอรรถกร ชัยมูล รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครูโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยแก่เด็กชายวรนาท สมแก้ว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๑ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล บ้านเลขที่ ๑๖๓ หมู่ ๑๒ บ้านศรีวิไล ตำบลศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย


📍วันศุกร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔
⏱เวลา ๑๕.๐๐ น.
🔸นายพลชัย ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ มอบหมายนายอรรถกร ชัยมูล รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล นายอำเภอศรีวิไล นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิไล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีวิไล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการใช้อาคารสถานที่ในสถานศึกษาในสังกัดเป็นพื้นที่พักคอยสำหรับประชาชนกลุ่มสีเขียว (Community Isolation) เพื่อเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนและสังคม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ณ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ


📍วันศุกร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔
⏱เวลา ๐๙.๓๐ น.
🔸นายพลชัย ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ พร้อมด้วยนายสุระศักดิ์ เพียสุระ รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างโรงเรียนบ้านต้องโคกกะแซ และวิทยาลัยเทคนิคเซกา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนต่อสายอาชีพอย่างเป็นรูปธรรม พัฒนากำลังคนในสาขาวิชาชีพ ให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน สภาพเศรฐกิจ สังคม วัฒนธรรมเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมอนันตศีลคุณ โรงเรียนบ้านต้องโคกกะแซ

🌟 กิจกรรมปลูกต้นไม้ และปล่อยพันธุ์ปลา เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๙ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม
📍วันศุกร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔
⏱เวลา ๐๘.๓๐ น.
🔸นายพลชัย ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ มอบหมายนายอรรถกร ชัยมูล รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ พร้อมด้วยนางสาวธนารีย์ จำปาวัตร์ จนท.กลุ่มอำนวยการ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ และปล่อยพันธุ์ปลา เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๙ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ ณ หนองแห่ บ้านอาฮง ตำบลไคสี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ


📍วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔
⏱เวลา ๐๙.๐๐ น.
🔸นายพลชัย ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ส่งคำขอย้ายฯ พร้อมด้วยนายฐิตินันท์ นันทะศรี นายอรรถกร ชัยมูล รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ พร้อมด้วยคณะกรรมการร่วมตรวจสอบคุณสมบัติผู้ส่งคำขอย้ายฯ ณ ห้องประชุมชมโขง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

จดหมายข่าวโรงเรียนในสังกัดมาร์ช สพป.บึงกาฬ
Back to Top