กิจกรรมรดน้ำดำหัว ประจำปี ๒๕๖๔

”พุธเช้าข่าว สพฐ.”ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๔

ร่วมประชุมสามัญ ประจำปีการศึกษา 2563 กลุ่มโรงเรียนโซ่เหล่าทอง

ผอ.สพป.บึงกาฬ พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมประชุมการวางแผนงาน

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน สพป.บึงกาฬ 5 เมษายน 2564

วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สถานการณ์โควิด- 19

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายการแยกหมวดหมู่

Back to Top