หน้าแรก

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 15/2565

การประชุมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2565

ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 1/2566

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เป็นเจ้าภาพในการทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565

ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดบึงกาฬ

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตรวจรับการติดตั้งอุปกรณ์ DLTV ปีงบประมาณ2565

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564
มาร์ช สพป.บึงกาฬ