หน้าแรก

ข่าวล่าสุด

ผอ.สพป.บึงกาฬ ประธานงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 กลุ่มโรงเรียนบุ่งคล้า

ผอ.สพป.บึงกาฬ ประธาน งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2566 กลุ่มโรงเรียนโนนสว่างโป่งเปือยไคสี

สพป.บึงกาฬ ร่วมเป็นเกียรติ พิธีเปิดในงานเยาวชนแห่งชาติจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2566 สานพลังเยาวชนจิตอาสา ในยุคดิจิทัล สู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ

สพป.บึงกาฬ ประชุมการประเมินผลการพัฒนางาน (PA) ตามข้อตกลงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ สพป.บึงกาฬ

สพป.บึงกาฬ เข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 6/2566

สพป.บึงกาฬ ร่วมจัดกิจกรรมเคารพธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2566

สพป.บึงกาฬ ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ครั้งที่ 9/2566

สพป.บึงกาฬ ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 36/2566 ผ่านระบบ Zoom

การลงทะเบียนอีเมล์ของภาครัฐ เพื่อใช้ในระบบ E-GP

ข่าวดีสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ที่ต้องการสมัครอีเมล์ของภาครัฐ เพื่อใช้ในระบบ E-GP ท่านสามารถลงทะเบียนด้วยตนได้แล้ว วันนี้ >> คลิ๊กที่นี่เพื่อลงทะเบียน << >> คู่มือการสมัคร OBECMAIL << >> คู่มือการใช้งาน OBECMAIL << >> เช็คอีเมล์ OBECMAIL <<

ข่าวประชาสัมพันธ์

มาร์ช สพป.บึงกาฬ