หน้าแรก

ข่าวล่าสุด

การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.บึงกาฬ ครั้งที่ 4/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(Google Meet)

กิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ประจำวันจันทร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566

การประชุมชี้แจงคณะทำงานระดับศูนย์สอบและคณะกรรมการระดับสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2565

การประชุมคณะทำงานถอดบทเรียนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (เฉพาะด้านที่ 3)

ร่วมประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบึงกาฬ จำกัด ประจำปีบัญชี 2567 ครั้งที่ 1/2566

ผอ.สพป.บึงกาฬ นิเทศ ติดตาม และให้กำลังใจ คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2566 จังหวัดร้อยเอ็ด ณ ลานสากนคร หน้าหอโหวด บึงพลาญชัย อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

รับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 5/2566 สัญจร

ข่าวประชาสัมพันธ์

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564
มาร์ช สพป.บึงกาฬ