หน้าแรก

“พุธเช้าข่าว สพฐ.”ครั้งที่ 37/2565 ประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2565”

รับมอบไฟส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์

การประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนในสังกัด

ร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ครั้งที่ 2/2565

📣กิจกรรมเคารพธงชาติประจำวันที่ 17 ตุลาคม 2565

สพป.บึงกาฬ แสดงความจงรักภักดี และวางพวงมาลาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ เนื่องในวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2565

ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565

พิธีเชิญเครื่องราชอิสริยาภรณ์วางบนพานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขั้นต่ำกว่าสะพาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564
มาร์ช สพป.บึงกาฬ