หน้าแรก

📣การประชุมลูกจ้างประจำ สังกัด สพป.บึงกาฬ

📣 การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

📣 พุธเช้าข่าว สพฐ.”ครั้งที่ 34/2565 ประจำวันที่ 28 กันยายน 2565

📣 การประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการบริหารอัตรากำลัง

📣โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

📌 การประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพวิทยากรแกนนำลูกเสือ จังหวัดบึงกาฬ

การลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

📌 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มโรงเรียนดอนหญ้านาง

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับรายงานตัวครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

•วันจันทร์ ที่ 5 กันยายน 2565

•นายประเสริฐ วรสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ รับรายงานตัวครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 7 คน พร้อมให้โอวาทและแนวปฏิบัติในตำแหน่งครูแก่ผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ทั้ง 7 คน ณ ห้องประชุมนาคาวอร์รูม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564
มาร์ช สพป.บึงกาฬ