ประกาศแผนจัดชื้อจัดจ้างรร.ไทยรัฐวิทยา 51(บ้านโคกกว้าง)