ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร สพป.บึงกาฬ