ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นิติกร สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ