ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วลวดหนาม7 เส้นและปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รร.บ้านทรัพย์วังทอง