ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีคเสริมเหล็กบนผิวเดิม กว้าง 3.00 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รร.บ้านนาคำแคน