ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564

  • รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ สนามสอบอำเภอศรีวิไล
  • รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ สนามสอบโรงเรียนบึงกาฬ
  • ผังสนามสอบอำเภอศรีวิไล และอำเภอเมืองบึงกาฬ