ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน2 ชั้น 8 ห้องเรียน(ชั้นล่าง 4 ชั้นบน 4 ห้อง)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) รร.เลิดสิน