สำเนาพระโอวาท สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฯ

สำเนาพระโอวาท สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสทริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒