ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วมาตรฐานแบบทึบ(ฐานรากไม่ตอกเข็ม)จำนวน 65 เมตรด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)