ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวเดิมกว้าง 400 เมตร และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)รร.บ้านถ้ำเจริญ