📢พุธเช้าข่าว สพฐ.”ครั้งที่ 32/2565 ประจำวันที่ 14 กันยายน 2565

วันพุธที่ 14 กันยายน 2565

นายประเสริฐ วรสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ มอบหมายให้

นางสาวอรัญญา สารีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนยางคำ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มงาน ศึกษานิเทศก์ ร่วมการประชุมและรับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.”ครั้งที่ 32/2565 ประจำวันที่ 14 กันยายน 2565 เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารด้านการจัดการศึกษาและรับมอบนโยบายของ สพฐ. นำสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. ได้มอบหมาย ชี้แจงและเน้นย้ำแนวนโยบายในรายการเลขาธิการ กพฐ.พบเพื่อนครู และต่อ ณ ห้องประชุมหินสามวาฬ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ