📣 การอบรมพัฒนาครูแกนนำระดับเขตพื้นที่การศึกษา ด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน

วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2566

นายประเสริฐ วรสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาครูแกนนำระดับเขตพื้นที่การศึกษา ด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียน (Assessment for Learning) ผ่านระบบออนไลน์ พร้อมด้วย ดร.อรรถกร ชัยมูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ นายสันติชัย พรหมอารักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานฯ ณ ห้องประชุมหินสามวาฬ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ การอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย คณะศึกษานิเทศก์ สพป.บึงกาฬ คณะทำงาน ครูวิชาการ ครูด้านการวัดและประเมินผล ครูที่สนใจเป็นแกนนำ