📌 การประชุมพิจารณาสรุปการจัดเก็บข้อมูลเพื่อประกอบการย้ายของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.บึงกาฬ

วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565

นายประเสริฐ วรสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เป็นประธานการประชุมพิจารณาสรุปการจัดเก็บข้อมูลเพื่อประกอบการย้ายของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.บึงกาฬ พร้อมด้วย ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ดร.อรรถกร ชัยมูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ นายธนัฐพงษ์ วงษ์ชำนาญ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นายสันติชัย พรหมอารักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ คณะกรรมการจัดเก็บข้อมูลฯ ร่วมประชุมพิจารณาสรุปการจัดเก็บข้อมูลเพื่อประกอบการย้ายของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพและที่ต้องพัฒนาเป็นโรงเรียนคุณภาพของ สพป.บึงกาฬ เพื่อพัฒนา นร คุณภาพ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมวิมานทิพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ