“พุธเช้าข่าว สพฐ.”ครั้งที่ 33/2565 ประจำวันที่ 21 กันยายน 2565

วันพุธที่ 21 กันยายน 2565

นายประเสริฐ วรสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ พร้อมด้วย นายสุระศักดิ์ เพียสุระ ดร.อรรถกร ชัยมูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มงาน ศึกษานิเทศก์ ร่วมการประชุมและรับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.”ครั้งที่ 33/2565 ประจำวันที่ 21 กันยายน 2565 เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารด้านการจัดการศึกษาและรับมอบนโยบายของ สพฐ. นำสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. ได้มอบหมาย ชี้แจงและเน้นย้ำแนวนโยบาย ในรายการเลขาธิการ กพฐ.พบเพื่อนครู และต่อจากการประชุม “พุธเช้าข่าว สพฐ.” สพป.บึงกาฬ ได้มีการประชุมผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มงาน ศึกษานิเทศก์ ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบมอบนโยบายการทำงานในกิจกรรมต่างๆ อาทิ การบริหารจัดการงานบริหารงานการเงิน การจัดเตรียมงานเกษียณฯ ของ สพป.บึงกาฬ การจัดสรรอัตรากำลังของตำแหน่งที่ว่างตำแหน่งธุระการโรงเรียน ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง ณ ห้องประชุมหินสามวาฬ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ