การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 12/2565

วันพุธที่ 21 กันยายน 2565

นายประเสริฐ วรสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ พร้อมด้วย นายธนัฐพงษ์ วงษ์ชำนาญ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาวอัยภัก กีรติปรียา นักทรัพยากรบุคคล ร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 12/2565 โดยมี นายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เพื่อเสนอและพิจารณา แต่งตั้งคณะกรรมในการดำเนินการต่างๆ ณ ห้องประชุมศูนย์เสมารักษ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ