ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ผลการปฏิบัติงาน เพื่อเลื่อนเงินเดือนผู้ผู้บริหารสถานศึกษา

วันพุธที่ 21 กันยายน 2565

นายประเสริฐ วรสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ มอบหมายให้ นายสุระศักดิ์ เพียสุระ พร้อมด้วย นางนงลักษณ์ โพธิ์คำ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ผลการปฏิบัติงาน เพื่อเลื่อนเงินเดือนผู้ผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ตามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ในสังกัด สพป.บึงกาฬ ณ โรงเรียนบ้านคลองเค็ม จังหวัดบึงกาฬ