ลงพื้นที่ เก็บข้อมูล และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา

วันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕

นายประเสริฐ วรสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ มอบหมายให้ ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ลงพื้นที่ เก็บข้อมูล และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพป.บึงกาฬ และศึกษานิเทศก์ สพป.บึงกาฬ ติดตามลงพื้นที่ด้วย

– กลุ่มซางหนองทุ่ม ณ โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา นายวีระนนท์ ตะโกนอก ผู้อำนวยการโรงเรียน

– กลุ่มท่ากกแดงท่าสะอาด ณ โรงเรียนบ้านท่าสะอาด นายภูริทัต ภูริชัยแสง ผู้อำนวยการโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ