ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วมาตรฐานแบบทึบ (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) รร.บ้านโคกบริการสันกำแพง