📣โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

•วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565

•นายประเสริฐ วรสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ มอบหมายให้ ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมบรรยายพิเศษโครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วย นายสุระศักดิ์ เพียสุระ ,ดร.อรรถกร ขัยมูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ,คณะวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฏหมาย ,นายธนัฐพงษ์ วงษ์ชำนาญ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ,นางอธิณี ธรรมจิตร ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมายและคดี โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพป.บึงกาฬ ร่วมการอบรมส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการฯ จำนวน 240 คน ณ โรงเรียนอนุบาลวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ