📣 การประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการบริหารอัตรากำลัง

•วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565

•นายประเสริฐ วรสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เป็นประธานการประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการบริหารอัตรากำลังในตำแหน่งพนักงานราชการ และตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน พร้อมด้วย ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ นายธนัฐพงษ์ วงษ์ชำนาญ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาวอัยภัก กีรติปรียา นักทรัพยากรบุคล ร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการบริหารอัตรากำลังฯ เพื่อสร้างความเข้าใจในการบริหารอัตรากำลังของพนักงานราชการ บุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต ณ ลานรวมใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ