📣 พุธเช้าข่าว สพฐ.”ครั้งที่ 34/2565 ประจำวันที่ 28 กันยายน 2565

วันพุธที่ 28 กันยายน 2565

นายประเสริฐ วรสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ มอบหมายให้ ดร.อรรถกร ชัยมูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มงาน ศึกษานิเทศก์ ร่วมการประชุมและรับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.”ครั้งที่ 34/2565 ประจำวันที่ 28 กันยายน 2565 เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารด้านการจัดการศึกษาและรับมอบนโยบายของ สพฐ. นำสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมหินสามวาฬ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ