📣การประชุมลูกจ้างประจำ สังกัด สพป.บึงกาฬ

วันพุธที่ 28 กันยายน 2565

นายประเสริฐ วรสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เป็นประธานในการประชุมลูกจ้างประจำ สังกัด สพป.บึงกาฬ พร้อมด้วย นายสุระศักดิ์ เพียสุระ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เพื่อพบปะ มอบหมายนโยบายการวางแผนการดำเนินงานของกลุ่มลูกจ้างประจำ สังกัด สพป.บึงกาฬ ณ ห้องประชุมวิมานทิพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ