พิธีทำบุญเปิดอาคารเรียน “อาคารในฝัน 65 ปี”

วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565

นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีทำบุญเปิดอาคารเรียน “อาคารในฝัน 65 ปี” แบบอาคารเรียน สปช.105/29 2 ชั้น 10 ห้องเรียน โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนประชาชนชาวบ้านหนองยาว ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอาคารเรียน ณ โรงเรียนบ้านหนองยาว