กิจกรรมวันรักต้นไม้ ประจำชาติ

วันอังคารที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.

นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ มอบหมายให้ ดร.อรรถกร ชัยมูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ ประจำชาติ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการร่วมในงานครั้งนี้ นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธี จัดงานบริเวณลานเสาธงชาติหน้าศาลากลางจังหวัด และร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ บริเวณพื้นที่รอบบึงนาคาหน้าศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ