รายงานตัวพนักงานราชการ

วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565

นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ มอบหมายให้ ดร.อรรถกร ชัยมูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เป็นประธานรับรายงานตัวพนักงานราชการ พร้อมด้วยนายธนัฐพงษ์ วงษ์ชำนาญ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมรับรายงานตัวและให้โอวาท แนวคิดในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมชมโขง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ