ประกาศ โรงเรียนบ้านเหล่าถาวร

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566