ประกาศโรงเรียนบ้านแสนสำราญ

เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียนและซ่อมแซมบ้านพักครูแบบองค์การ 2 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)