ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

เรื่อง ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ประจำปี 2566