ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬเรื่อง ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม)