สพป.บึงกาฬ ออกตรวจเยี่ยม ติดตาม ให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษาครูและนักเรียน การเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 กลุ่มโรงเรียนบึงโขงหลง