การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 33 และรุ่นที่ 34 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย