สพป.บึงกาฬ ประชุมการจัดทำฐานข้อมูลการพัฒนาระบบสนับสนุนคุณภาพการเรียนรู้และคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในจังหวัดบึงกาฬ “บึงกาฬโมเดิล” ตำบลต้นแบบ โรงเรียนต้นแบบ