ผอ.สพป.บึงกาฬ ออกจรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของครูและนักเรียน โรงเรียนในสังกัด ณ โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร โรงเรียนบ้านแสนสำราญ