สพป.บึงกาฬ ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลและประเมินผลการปฏิบัติงานสายงานผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนบึงโขงหลงและกลุ่มดงบัง ท่าดอกคำ