สพป.บึงกาฬ ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลและประเมินผลการปฏิบัติงานสายงานผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนนาสะแบงนาแสง และกลุ่มโรงเรียนศรีวิไล ชมภูพร นาสิงห์