ประกาศโรงเรียนบ้านดงบัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 205/26 ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)