หน้าแรก

ประชุมพุธเช้าข่าว สพฐ. ประจำวันพุธที่ ๑๘ พ.ย.๖๓

ร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือ ผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น (C.B.T.C ) รุ่นที่ ๑/๒๕๖๓

นิทรรศการแสดงผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium)โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

การเตรียมความพร้อมการจัดนิทรรศการแสดงผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

ประชุมสร้างความเข้าใจและแจ้งแนวทางในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

ประชุมทางไกลพุธเช้าข่าว สพฐ. ประจำวันพุธที่ 11 พ.ย.63

ประชุมชี้แจงการจัดงานแสดงนิทรรศการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

ข่าวประชาสัมพันธ์

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564
มาร์ช สพป.บึงกาฬ