หน้าแรก

ข่าวล่าสุด

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

ร่วมรับมอบสนามเด็กเล่นและคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์กีฬา ณ โรงเรียนบ้านดอนปอ

การประเมินคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนนำร่อง

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

พิธีรับมอบสนามเด็กเล่นและคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์กีฬา

พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9

โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

การฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือ ผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (S.B.T.C ) รุ่นที่ ๑/๒๕๖๓

ข่าวประชาสัมพันธ์

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564
มาร์ช สพป.บึงกาฬ