หน้าแรก

ข่าวล่าสุด

ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓

ประชุมพุธเช้าข่าว สพฐ. ประจำวันพุธที่ ๑๘ พ.ย.๖๓

ร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือ ผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น (C.B.T.C ) รุ่นที่ ๑/๒๕๖๓

นิทรรศการแสดงผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium)โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

การเตรียมความพร้อมการจัดนิทรรศการแสดงผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

ประชุมสร้างความเข้าใจและแจ้งแนวทางในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

ประชุมทางไกลพุธเช้าข่าว สพฐ. ประจำวันพุธที่ 11 พ.ย.63

การลงทะเบียนอีเมล์ของภาครัฐ เพื่อใช้ในระบบ E-GP

ข่าวดีสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ที่ต้องการสมัครอีเมล์ของภาครัฐ เพื่อใช้ในระบบ E-GP ท่านสามารถลงทะเบียนด้วยตนได้แล้ว วันนี้ >> คลิ๊กที่นี่เพื่อลงทะเบียน << >> คู่มือการสมัคร OBECMAIL << >> คู่มือการใช้งาน OBECMAIL << >> เช็คอีเมล์ OBECMAIL <<

ข่าวประชาสัมพันธ์

มาร์ช สพป.บึงกาฬ