หน้าแรก

ข่าวล่าสุด

สพป.บึงกาฬ ร่วมโครงการปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดบึงกาฬ และร่วมรับมอบเครื่องปรับอากาศ

สพป.บึงกาฬ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 /2566

สพป.บึงกาฬ ประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีพ.ศ.2566 สังกัด สพป.บึงกาฬ ครั้งที่1

สพป.บึงกาฬ ทำกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ประจำวันจันทร์ ที่ 25 กันยายน 2566

สพป.บึงกาฬ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 18 – 20 กันยายน 2566 ณ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี

สพป.บึงกาฬ ร่วมทำกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ประจำวันจันทร์ ที่ 18 กันยายน 2566

สพป.บึงกาฬ ร่วมพิธีเปิดงาน งานวิชาการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณ 2566

สพป.บึงกาฬ ร่วมงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ”เหล่าทองหลางผูกพัน สายสัมพันธ์วันเกษียณ” ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง

การลงทะเบียนอีเมล์ของภาครัฐ เพื่อใช้ในระบบ E-GP

ข่าวดีสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ที่ต้องการสมัครอีเมล์ของภาครัฐ เพื่อใช้ในระบบ E-GP ท่านสามารถลงทะเบียนด้วยตนได้แล้ว วันนี้ >> คลิ๊กที่นี่เพื่อลงทะเบียน << >> คู่มือการสมัคร OBECMAIL << >> คู่มือการใช้งาน OBECMAIL << >> เช็คอีเมล์ OBECMAIL <<

ข่าวประชาสัมพันธ์

มาร์ช สพป.บึงกาฬ