หน้าแรก

📌 การประชุมพิจารณาสรุปการจัดเก็บข้อมูลเพื่อประกอบการย้ายของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.บึงกาฬ

📣 การอบรมพัฒนาครูแกนนำระดับเขตพื้นที่การศึกษา ด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน

📢พุธเช้าข่าว สพฐ.”ครั้งที่ 32/2565 ประจำวันที่ 14 กันยายน 2565

ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการจัดการเรียนการสอน

📣 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ครั้งที่ 5/2565

ประชุมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้งานระบบประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะดิจิทัล (ระบบ DPA)

การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง ในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 7/2565

📣พิธีมอบรางวัลนวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564
มาร์ช สพป.บึงกาฬ